Strona: 2018 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

2018

Wewnętrzny konkurs na finansowanie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Przygotowane wnioski wraz z załącznikami o przyznanie dotacji na finansowanie w 2018 roku prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich należy dostarczyć do Dziekanatu WEiI, bud. A, p. 107 w dwóch wydrukowanych egzemplarzach w terminie od dnia 22.08.2018 r. do dnia 05.09.2018 r.

W przypadku uczestników studiów doktoranckich, którzy nie są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału, kierownikiem pracy powinien zostać opiekun naukowy doktoranta (opiekun naukowy nie może uczestniczyć w kosztach tematu).

Formularz wniosku o finansowanie prac

Kalkulacja

Oświadczenie o statusie młodego naukowca

Wykaz dziedzin i dyscyplin nauki

Zasady podziału dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na 2018 rok